Bacca Risk Index

Bacca Risk Index (BRI) to stworzony przez nas wskaźnik oceny ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach komunikacyjnych bazujący na obiektywnej ocenie odpowiedzialności finansowej Klienta.

Klienci nie wywiązujący się terminowo ze swoich zobowiązań finansowych i posiadający negatywną historię płatniczą, mają wyższą częstość szkód komunikacyjnych niż osoby o pozytywnej historii płatniczej. Korelacja ryzyka kredytowego z ryzykiem ubezpieczeniowym jest potwierdzonym w Polsce i na świecie zjawiskiem. Posiadamy unikalne w Polsce doświadczenie oraz przygotowane prawne i techniczne zaplecze do optymalnego dla procesu sprzedaży wykorzystania informacji płatniczej o Kliencie w kwotowaniu OC.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych to produkt podlegający bardzo silnej konkurencji cenowej i w efekcie Ubezpieczycielom trudno jest stale utrzymywać rentowność tej linii biznesu.

BRI jest obliczane na bazie wielu źródeł przydatnych w ocenie kredytowej Klienta i przyjmuje wartość od 1 do 100. Przekazując BRI Ubezpieczycielowi w tej formie, ułatwiamy zastosowanie go w kalkulacji bonus malus. Sięgając po BRI, Ubezpieczyciel może zindywidualizować ocenę ryzyka Klienta i skutecznie identyfikować Klientów o najwyższym ryzyku szkody. BRI pozwala zróżnicować cenę ubezpieczenia w oparciu o prawdziwe, wieloletnie dane o Kliencie i z grona podobnych kierowców wskazać tych, którzy niosą wyższe lub niższe ryzyko spowodowania wypadku. BRI nie jest deklaratywne i nie da się go zafałszować w procesie wnioskowania o ochronę ubezpieczeniową.

W ramach swoich usług finansowania składki Bacca wytworzyła mechanizmy i wyspecjalizowała się w ocenie ryzyka płatniczego Klientów ubezpieczeń. Dzięki temu, że sięgamy do szerokiej informacji gospodarczej o Kliencie, Ubezpieczyciel może pozyskać szerszą informację i indywidualny wskaźnik skorelowany z realną szkodowością Towarzystwa.

Dodatkowo w Bacca jako pierwsi w UE wdrożyliśmy pełnomocnictwo do weryfikacji historii płatniczej przez SMS zwrotny, i możemy świadczyć samo zbieranie zgód na weryfikację informacji gospodarczej jako odrębną usługę.

Korzyści z wdrożenia BRI dla Ubezpieczyciela 

  • Bacca zbiera zgodę Klienta i wykonuje zapytanie weryfikacyjne do baz zewnętrznych
  • Bacca uniemożliwia weryfikację bez zgody Klienta i ponosi za to odpowiedzialność
  • Raty są dobrym powodem pozyskania zgody na weryfikację Klienta

Wykorzystanie Bacca do budowy wartości bazy Klientów

  • Poprawne dane kontaktowe budują wartość bazy Klientów Ubezpieczyciela i umożliwiają obniżenie kosztów działania
  • Od lat współpracujemy z Agentami i rozumiemy ich potrzeby oraz obawy
  • Oferując miesięczne składki nauczyliśmy Agentów, że wymagamy prawidłowych danych kontaktowych Klientów (nr telefonu i adres e-mail) oraz, że używamy tych danych tylko w celu obsługi płatności

Wygodny sposób zebrania zgody Klienta

  • Wszystkie weryfikacje przeprowadzamy za zgodą Klienta
  • Dwie drogi zbierania zgody Klienta: w formie elektronicznej (SMS z obsługą zwrotnego potwierdzenia) albo w formie papierowej (przetwarzanej skanem do formy elektronicznej)
  • Pracujemy nad jeszcze nowocześniejszymi metodami
  • Zarządzamy ryzykiem nadużyć przez Agentów w zakresie potwierdzania zgód w imieniu Klientów, ale bez faktycznej zgody Klienta

Używamy plików cookie w celu ułatwienia korzystania z naszej witryny. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że ​​akceptujesz otrzymanie plików cookie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookie były zapisywane na dysku, możesz zmienić ustawienia przeglądarki w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej kliknięć tutaj.